Cytologické vyšetření

Na úvodní stranu Tisk článku

Naše laboratoř se zaměřuje na provádění cytologického vyšetření výhradně gynekologického charakteru v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla a také na testování přítomnosti DNA lidských papilomavirů.

Cílem cytologického vyšetření je včas odhalit případné změny ve struktuře vyšetřovaných sliznic, než dojde k jejich progresi v invazivní karcinom.

HPV testování umožňuje upřesnit výsledek cytologického vyšetření a predikovat další postup péče o pacientku s abnormálním cytologickým nálezem. Současně lze HPV test použít i jako primární screeningový test, tedy samostatně, bez cytologického vyšetření. Podrobnosti každé pacientce vysvětlí její registující gynekolog.

V České republice je od roku 2008 organizován národní preventivní program screeningu karcinomu děložního hrdla, jež má za cíl významně snížit incidenci tohoto onemocnění v naší zemi. Laboratoře, jež smějí v rámci tohoto programu pacientky vyšetřovat, jsou podrobovány kontrole Ministerstva zdravotnictví. Pro účast ve screeningovém procesu je laboratořím udělována akreditace s omezenou dobou platnosti.

Na stránkách www.cervix.cz  najdete informace o programu screeningu karcinomu děložního hrdla.

buňka